Quan el teló s’aixeca tots ens tornem més humans perquè existeix una altra realitat darrera d’aquest món; existeix l’Altra Cara, on hi…