enAMORar-nos? AMOR: • Inclinació o afecció profunda envers una persona. • Amor de mare. • Adhesió intensa i desinteressada a una cosa….