Alcmena: Isabel Pérez
Cleantis: Maido Bover
Júpiter: Àngel Ferrer
Mercuri: Pere Puig
Sòsia: Ferran Colom
Amfitrió: Lluís Bové

Disseny de llum: Antoni Font
Direcció: Jordi Arqués

Data d'estrena: 10 de juny de 2005