De Manel Ricart

Queralt: Margarida Tió.
Claustre: Sílvia Arimany.
Oriol: Jacob Gonzàlez.
Pau: Jordi Arqués.

Escenografia i vestuari:
Carles Font.

Il·luminacó:
Antoni Font.

Disseny gràfic:
Núria Sánchez.

Il·lustració:
Mercè Galí.

Construcció de titelles:
Manel Ricart i Dolors Viladomat.

Construcció ombres:
Montse Bové.

Construcció Escenografia:
Carles Font, Joaquim Font, Miquel Franch.

Producció:
Ventall Teatre

Direcció:
Pep Simon.

Data d'estrena: 24 de febrer de 2001