Repartiment:
Jove: Jacob Gonzàlez.
Senyora: Soledat Dordal.
Comerciant: Bernat Ricart.
Advocat: Josep Font.
Pozdnitxev: Albert Solé.
El violinista: Antoni Font.
Cap d’estació: Màrius Dordal.
Un embriac: Miquel Segalés.

Direcció: Joaquim Estrada.

Data d'estrena: 11 de gener de 2003