Direcció: Josep Colomer. Dones: Mariagneta: Margardida Tió. Sra. Munda: Dolo Ramon. Sra. Reparada: Soledat Dordal. Sra. Baronessa: Mercè Raurell. L’Esbojarrada: Maria Balasch….