Direcció: Josep Colomer.

Dones:
Mariagneta: Margardida Tió.
Sra. Munda: Dolo Ramon.
Sra. Reparada: Soledat Dordal.
Sra. Baronessa: Mercè Raurell.
L’Esbojarrada: Maria Balasch.
Francisqueta: Mercè Estrada.
Antonieta: Isabel Claveria.
Pepeta: Dolors Serra.

Homes:
Estudiant de Vic: Jordi Arqués.
Estudiant Martí: Carles Font.
Sr. Pinós: Bernat Ricart.
Notari Sebastià: Xevi Cunill.
Apotecari Balcells: Albert Solé.
Doctor Gallifa: Pep Casellas.
Sr. Tortell: Joaquim Estrada.
Sr. Baró: Màrius Dordal.
Jove Delicat: Antoni Font-Mir.
Bernat: Miquel Segalés.

Data d'estrena: 20 de novembre de 1999