Repartiment: Jove: Jacob Gonzàlez. Senyora: Soledat Dordal. Comerciant: Bernat Ricart. Advocat: Josep Font. Pozdnitxev: Albert Solé. El violinista: Antoni Font. Cap d’estació:…