Alcmena: Isabel Pérez Cleantis: Maido Bover Júpiter: Àngel Ferrer Mercuri: Pere Puig Sòsia: Ferran Colom Amfitrió: Lluís Bové Disseny de llum: Antoni…

Llibret: Andrew Lloyd Webber, Richard Stilgoe. Lletra: Charles Hart, Richard Stilgoe. Música: Andrew Lloyd Webber. Direcció musical: Antoni Font-Mir. Direcció escènica: Jordi…