Amb aquest muntatge i les activitats paral·leles programades, Etcètera Teatre vol fer públic un record a Ventall Teatre arran de la seva…

Música i lírica: Arnau Tordera. Dramatúrgia: Arnau Tordera i Antoni Font-Mir. Direcció musical: Oriol Castanyer. Direcció escènica: Antoni Font-Mir. Il·luminació: AntoniFont-Mir. So:…

Llibret, música i lletres: JIM JACOBS i WARREN CASEY Adaptació al català: ROSER BATALLA i ROGER PEÑA Direcció artística i escènica: ANTONI…