Es veu que el primer astròleg que guiava als S.S. M.M. Els Reis d’orient a Vic té alguna retirada a l’Antoni Font-Mir

Data d'estrena: 6 de gener de 2010